fbpx

ANTALYA GÜZELLİK YARIŞMASI BAŞVURU KOŞULLARI

Antalya Güzellik Yarışması 2019 Başvuru Ve Adaylık Şartları (“Adaylık Şartları”) Tanıtım ilan organizasyon reklam gazetecilik Ltd. Şti. (“Fame Cast Ajans”) tarafından 2019 yılı içinde belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek olan Antalya Güzellik Yarışması’na başvuru ve Adaylık Şartları’nı oluşturmaktadır.

ANTALYA GÜZELLİK YARIŞMASI

 

ANTALYA GÜZELLİK YARIŞMASI BAŞVURU KOŞULLARI

 

Antalya Güzellik Yarışması 2019 Başvuru Ve Adaylık Şartları (“Adaylık Şartları”) Tanıtım ilan organizasyon reklam gazetecilik Ltd. Şti. (“Fame Cast Ajans”) tarafından 2019 yılı içinde belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek olan Antalya Güzellik Yarışması’na başvuru ve Adaylık Şartları’nı oluşturmaktadır.

Antalya Güzellik Yarışması 2019’nin Son Başvuru Tarihi 15 Ocak 2019’dir

ÖN ELEME TARİHİ: 4 Ocak 2019

FİNAL TARİHİ: 20 Ocak 2019

Yarışma’ya katılacak kişiler (“Aday”), işbu Adaylık Şartları’nı, www.famecastajans.com alan adlı internet sitelerinde, elektronik olarak onay vererek kabul ettiklerini; söz konusu onay ile aşağıda belirtilen şartları tam ve eksiksiz bir biçimde okuduklarını ve anladıklarını, işbu Adaylık Şartları’nda yer alan tüm şart ve niteliklere haiz olduklarını ve belirtilen şartlara aykırı hareket etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Adaylık Şartları:

1. Yarışma’ya 16 – 35 yaş arası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın ve erkekler katılabilir. Henüz 18 yaşını doldurmamış adayların vasileri ile birlikte başvuru yapmaları şarttır. Başvuru formunu dolduran adayların 1 portre ve 1 mayolu çekilmiş boy fotoğrafını başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.
2.Tanıtım İlan organizasyon reklam gazetecilik Ltd. Şti. ve yayıncı kuruluş çalışanları Yarışma’ya katılamaz.
3. Bir başkası adına yarışmaya
başvurulamaz. Aday, başvuru formunda beyan ettiği kişisel bilgilerinin doğru olmadığı ve herhangi bir şekilde yarışmaya katılımının başka bir sebeple işbu kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, Yarışma’ya başvurusunun Erdal Şimşek tarafından iptal edileceğini kabul eder.

4. Başvurular, yukarda belirtilen internet sayfaları üzerinden veya bizzat organizasyon merkezine müracaat edilerek başvuru formu doldurularak alınacaktır. Adayların başvuruları öncelikle formlar üzerinden organizasyon komitesi tarafından “ÖN ELEME” şeklinde değerlendirilecek ve yarışmaya uygun bulunan Adaylar, “ FİNAL” için davet edilecektir. Seçmelerde jüri (Ön eleme seçici Kurul) tarafından Aday’lar arasından 16 KADIN finalist ve 2 yedek finalist belirlenecektir.

5. Eksik yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. Erdal Şimşek’in Aday başvurularını herhangi bir sebep göstermeksizin kabul etmeme hakkı saklıdır.

6. Aday Yarışma ile ilgili hiçbir üçüncü kişi veya kuruluş ile yazılı veya sözlü ticari bir anlaşma içine girmediğini ve girmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7. Aday, Yarışma’ya katılmak için kullandığı kişisel bilgilerinin doğruluğunu taahhüt eder. Bu bilgilerin Yarışma’ya katılım başvurusunda eksik veya yanlış girilmesi, hatalı olması ya da Fame Cast Ajans’dan kaynaklanmayan teknik sebepler nedeniyle Aday’ın Yarışma’ya katılamamasından doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan; Fame Cast Ajans hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8. Aday, başvuru formundaki kişisel verilerinin ve fotoğraflarının Fame Cast Ajans tarafından veri tabanlarına kaydedilmesine, Aday’ın kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Fame Cast Ajans, Başvuru çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silintiler, gecikmeler veya teknik ağ ve telefon ekipmanlarındaki ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arızadan, teknik problemler veya internetteki trafik sıkışıklığı nedenleriyle başvuru bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.

10. Aday, Yarışma’nın seçmelerinde 16 finalistten ve 2 yedek finalistten biri seçilememesi, elenmesi durumunda Fame Cast Ajans’ı, organizasyon komitesini, yayıncı kuruluşu, jüri başkanı ve üyelerini, sponsorları ve yarışmayla ilgili bilimum görevli ve ilgilileri, elenmesiyle ilgili sorumlu tutamaz, eleştiremez ve sonuçlarla ilgili herhangi bir itirazının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. Aday, Yarışma’nın seçmelerinde 16 finalistten ve 2 Yedek finalistten biri olmaya hak kazanması halinde, Yarışma öncesinde Fame Cast Ajans tarafından belirlenecek yer ve tarihlerde gerçekleştirilecek olan Yarışma Programına katılacak ve Yarışma’nın final tarihine kadar Fame Cast Ajans’ın veya yetkilendirdiği üçüncü kişilerin gözetiminde olacaktır. Herhangi bir sebeple, yarışmaya geç katılan veya hiç katılmayan Aday diskalifiye olacak ve yerine yedek finalistler davet edilecektir.

12. Fame Cast Ajans’ın Yarışma’yı dilediği zamanda ve herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme, Yarışma’nın; eleme, seçme, kamp ve final tarihini, koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Aday bu hususta herhangi bir itirazının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.